Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • RADNIK NA ODLAGALIŠTU I RECIKLAŽNOM DVORIŠTU - 5 izvršitelja/ica
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1000,00 EUR (uz mogućnost dodatnih stimulacija i nagrada za rad)
 • osiguran prijevoz na posao, odnosno, plaćeni troškovi prijevoza

OPIS POSLOVA:

 • grubo sortiranje otpada po vrsti i upućivanje korisnika na odgovarajući spremnik
 • sortiranje otpada na sortirnoj traci
 • pomaganje pri baliranju sortiranog otpada
 • dodavanje otpada u prihvatni spremnik
 • pomaganje prilikom obrade bio-otpada
 • pakiranje komposta
 • rukovanje hidrauličkom prešom
 • prihvat i evidencija ambalažnog otpada sukladno zakonskim propisima
 • poslovi čišćenja i održavanja odlagališta i rec. dvorišta
 • obvezan je poštivati i primjenjivati propise i odredbe iz domene zaštite na radu
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 21. lipnja 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na odlagalištu i reciklažnom dvorištu".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.