Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „vozač komunalnog vozila“, koji je objavilo Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabrani su kandidati: Željko Banić i Sanel Okić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • VOZAČ KOMUNALNOG VOZILA - 2 izvršitelja/ice
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1150,00 EUR (uz mogućnost dodatnih stimulacija i nagrada za rad)

UVJETI:

 • stručna osposobljenost za vozača u skladu s propisima koji uređuju cestovni promet
 • vozačka dozvola C kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj osposobljenosti za vozača
 • presliku vozačke dozvole C kategorije
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 29. veljače 2024. godine
na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk
s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto vozač komunalnog vozila".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve eko otok Krk d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.