U skladu sa Zakonom o vodama sva komunalna društva morala su do 31.12.2013. godine iz svog poslovanja izdvojiti sve nevodne djelatnosti.
Kako je Ponikve d.o.o. Krk osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljala i djelatnost gospodarenja otpadom, provela je nužne statusne promjene koje su na snazi od 01.siječnja 2014. godine.
Dosadašnje komunalno društvo Ponikve d.o.o. osim djelatnosti promijenilo je i naziv u PONIKVE VODA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju te pod tim nazivom posluje od 01.01.2014. godine.

Osnovane su dva nova društva:
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (gospodarenje otpadom i energetika).
PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti (knjigovodstveni poslovi, objedinjena naplata vodnih i komunalnih usluga, razni administrativni poslovi i sl).

Članovi društva Ponikve d.o.o. Krk (sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku) su članovi i novih društava u istim omjerima kao i u društvu prije podjele.

Za obveze društva koje se podijelilo (nastale do upisa podjele u registar) odgovaraju zajedno sva društva na koja je ta obveza prenesena i to kao solidarni dužnici – ograničeno do iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prešla na to društvo suglasno ugovoru o podjeli.

Svim poslovnim partnerima i potrošačima poručujemo da provedene promjene neće utjecati na kvalitetu i način obavljanja vodnih i komunalnih usluga.

Poslovni odnosi nastali do 31.12.2013. godine nastavit će se u skladu s ugovorenim uvjetima s onom tvtkom u čiji djelokrug rada spada predmet ugovora.

Napominjemo da će počev od 01. siječnja 2014. godine obračun i naplatu vodnih i komunalnih usluga za domaćinstva za Ponikve vodu i Ponikve eko otok Krk obavljati i dostavljati na jednom objedninjenom računu tvrtka Ponikve usluga d.o.o. Krk

Zahvaljujemo na posjetu i suradnji!