S proljećem dolazi i vrijeme kada započinjemo s dohranom naših vrtova i okućnica kompostom. Naši korisnici znaju da imaju pravo na vreću komposta koju mogu preuzeti na Treskavcu, a uz Krčki val za ožujak, dobivate još jednu vreću na poklon!

Da bismo svake godine imali što više kvalitetnog komposta, odvajajmo biorazgradivi otpad u smeđe kante jer time činimo dvostruku korist: štedimo svoj novac i dobivamo, besplatan  kompost za svoje okućnice te pravilnim postupanjem s biootpadom pokazujemo društveno odgovorno ponašanje i želju da očuvamo okoliš, pokazujemo da nam je stalo i da ćemo učiniti sve da naš već pomalo umorni i svakako ugroženi planet, sačuvamo za našu djecu, unuke i sva sljedeća pokoljenja. 

Obrada biorazgradivog otpada

Kompostiranje je proces koji provodimo još od 2005. godine, kada smo uveli sustav odvojeno prikupljenog otpada na našem otoku. Prikupljamo biorazgradivi otpad iz domaćinstava, kuhinja, restorana kao i ostatke rezidbe, pokošenu travu te ostali zeleni i biorazgradivi otpad koji se obrađuje na Treskavcu kako bi se proizveo visokokvalitetni kompost.

Biorazgradivi otpad možete slobodno iz higijenskih razloga stavljati u plastične vrećice koje ne moraju biti biorazgradive jer na Treskavcu imamo novo moderno postrojenje za obradu biorazgradivog otpada. Cijeli proces odvija se u zatvorenom prostoru - hali. Linija predobrade biorazgradivog otpada sastoji se od stroja -otvarača vrećica, kod kojeg je bitno što kvalitetno otvara vrećice bez da ih drobi i usitni u premale komade. Tako otvorene vrećice s biorazgradivim otpadom dolaze do drugog stroja -dinamičkog sita, koji uspješno odvaja biorazgradivi otpad od plastičnih vrećica i nečistoća koje se nalaze u biorazgradivom otpadu. Nakon dinamičkog sita, sve ono što padne na transportnu traku vodi se do magneta za odvajanje metalnih komada. Zatim plastične vrećice, nečistoće padaju u za to predviđeni kontejner, dok čisti biorazgradivi otpad završava na hrpi koju onda odvozimo na kompostiranje. Ova linija puštena je u rad prošle godine, tako da će ovogodišnji kompost biti sigurno još kvalitetniji.

Obrada biorazgradivog otpada

Važno je napomenuti da je proizvodnju komposta i sve procese odobrilo Ministarstvo zaštite okoliša, uz stalni nadzor certifikacijske kuće Bureau Veritas koja nas kontrolira po ISO standardima dok analize komposta provjerava Agronomski fakultet iz Zagreba, Zavod za ishranu bilja. Ove analize možete pronaći na našoj web stranici.

Zadnji nam je upravo pristigao, a  analizirali smo kompost koji je spreman za podjelu, pa svi korisnici našeg komposta mogu biti sigurni da dobivaju kvalitetan i stručno nadziran, tj. kontroliran kompost.

Tags: 
Biorazgradivi otpad