Odvoz otpada prema novom rasporedu sustava ''OD vrata DO vrata'' u mjestima Bajčići, Nenadići, Poljica, Žgaljići, Brusići, Glavotok počinje 04. svibnja 2021.g. Raspored odvoza otpada nalazi se u brošuri „Od vrata do vrata“ koju ste dobili prilikom podijele kanti i na našoj web stranici: www.ekootokkrk.hr. Također, možete ga podignuti u našoj upravnoj zgradi u Krku, Vršanska 14, kao i u najbližem reciklažnom dvorištu u Krku koje se nalazi na izlazu iz grada Krka prema naselju Vrh. 

Odvoz prema novom rasporedu izvršavat će se za svih pet kanti za otpad: 

  • Biorazgradivi kuhinjski i vrtni otpad- smeđa kanta
  • Sve vrste plastične i metalne ambalaže- žuta kanta
  • Sve vrste papirne i kartonske ambalaže-plava kanta
  • Samo ambalažno staklo- siva kanta
  • Samo onaj otpad koji se ne može reciklirati- zelena kanta

*Za odlaganje otpada koji se zbog svojih dimenzija i/ili sastava me smije odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, veće količine zelenog otpada, električni i elektronički otpad, tekstil i opasni otpad) molimo koristite reciklažna dvorišta.

Uklanjanje svih javnih setova kanti počinje 10.svibnja 2021.g.

Uključite se u projekt razvrstavajte otpad i učinimo zajedno otok Krk jedinstvenim na Mediteranu!
Sve informacije o novom sustavu svakodnevno od 0 do 24 sata možete dobiti na info telefonu Ponikava 051/654-666, kao i na web stranicama i društvenim mrežama