PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. OGLAŠAVA prodaju teretnog vozila Multicar

prikupljanjem pisanih ponuda i to za:
Teretno vozilo Multicar

  • s nadogradnjom za pražnjenje kontejnera do 1100 litara
  • ukupna dopuštena masa 5000 kg
  • god proizvodnje: 2005.
  • valjanost registracije: registriran do lipnja 2023. godine,
  • u voznom stanju i tehnički ispravno
  • početna cijena: 20.000,00 kuna (PDV uključen)

Vozilo se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dvorištu poslovne zgrade u Krku, Vršanska 14 uz prethodnu najavu - kontakt osoba Dalibor Mrakovčić - mob 099 6 654 741
Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Po uplati kupac preuzima vozilo u dvorištu poslovne zgrade.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
Kupac snosi troškove poreza kao i sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom "PONUDA ZA MULTICAR - NE OTVARAJ" u roku od 10 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči i službenoj stranici društva na adresu:

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.
Odabrani ponuditelj dužan je vozilo platiti i preuzeti u roku od 7 dana od obavijesti o rezultatima nadmetanja, a u protivnom gubi prava stečena licitacijom.