Ponikve eko otok Krk d.o.o prikupljati će otpadni tekstil na otočnim Reciklažnim dvorištima, i to u sljedećim terminima: 04. travnja u Krku, Puntu i Baški, 07. travnja u Vrbniku i Dobrinju te 08. travnja u Omišlju i Malinskoj. Za potrebe realizacije projekta FABRICA VECLA u organizaciji udruge Rukotvorine Krk

Udruga Rukotvorine Krk nastavlja s projektom Fabrika Vecla čiji je krajnji cilj podizanje svijesti lokalne zajednice o potrebi ponovne uporabe različitih sirovina, odnosno doprinos takvih akcija zaštiti okoliša, uz educiranje o mogućnostima i načinima reciklaže tekstila.

Logo Fabrica Vecla

Činjenica je da tekstilna komponenta čini relativno malen udio u ukupnom sastavu komunalnog otpada (od dva - tri posto), međutim u apsolutnoj količini radi se o gotovo 15.000 tona takvog otpada koji se u jednogodišnjem periodu sakupi u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti kako se ovdje radi o materijalu - odjeći, kućnom tekstilu ili industrijskom otpadu - koji posjeduje značajne mogućnosti ponovne primjene. A postoje zaista mnogi načini reciklaže tekstila čija organizirana provedba znatno smanjuje štetne utjecaje na okoliš. Važnost procesa reciklaže, tako je, iz godine u godinu, sve značajnija, kako zbog ekonomskih, tako i ekoloških razloga.

Radionica tekstila

Ovim projektom članice Rukotvorina Krk nastoje sve zainteresirane otočane educirati o važnosti ponovnog korištenja, prvenstveno, tekstila. Iako otok Krk prednjači u razvrstavanju otpada, što znači da se danas udio odvojenog otpada popeo do respektabilnih, a moglo bi se reći i europskih 55 posto, zadaća ovog projekta, izuzev odvajanja otpada, jest i opća edukacija stanovništva, točnije podizanje njihove svijesti o svim mogućnostima reciklaže potencijalno korisnih sirovinskih materijala iz odvojeno prikupljenog otpada.