Sustav javne odvodnje ili kanalizacije izgrađen je za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, a to su sanitarne otpadne vode (koje se nakon uporabe ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova i drugih neproizvodnih djelatnosti te potječu uglavnom od ljudskog metabolizma i aktivnosti u kućanstvu) ili su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.
Sustavi javne odvodnje aglomeracija na otoku Krku su razdjelnog tipa te nisu namijenjeni za prikupljanje oborinskih voda.

Najčešći uzrok kvarova i začepljenja na građevinama za javnu odvodnju otpadnih voda (cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) je otpad koji je putem sustava interne odvodnje dospio u sustav javne odvodnje.

Jedan od preduvjeta dobrog stanja sustava je savjesno ponašanje korisnika jer samo zajedničko odgovorno ponašanje pridonosi kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurava zaštitu okoliša.
Kod začepljenja sustava javne odvodnje ugroženi su i cjevovodi interne odvodnje povratom otpadne vode iz sustava javne odvodnje.


 

Što NE BACAMO u kanalizaciju?

 • vlažne maramice za čišćenje i dezinfekcijske maramice, papirnate ručnike, rukavice od lateksa, pelene, higijenske uloške, tampone, štapiće za uši, kondome
 • masti i ulja
 • motorna ulja, pesticide, boje, otapala, kemikalije, naftne derivate, lakove
 • zapaljive i eksplozivne tvari i tekućine
 • farmaceutske proizvode i lijekove
 • ostatke hrane (talog od kave, sitne komadiće hrane, ljuske od jaja, kosti)
 • kosu, dlake, perje
 • pepeo, slamu
 • ostatke vapna i građevinskog materijala, cementni mulj
 • strugotine metala, plastike, drva
 • krpe, gaze, zavoje, plastične vrećice
 • životinjske utrobe
 • higijenski pijesak za kućne ljubimce

U sustav javne odvodnje ne smije se bacati otpad kojim se:

 • narušava projektirani hidraulički režim toka vode u cjevovodima,
 • rad kanalizacijskih pumpi i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • održavanje građevina za javnu odvodnju otpadnih voda ili
 • povećavaju troškovi u pogonu.

Kako spriječiti pojavu neugodnih mirisa iz interne odvodnje?

Neispravno izveden sustav interne odvodnje jedan je od najčešćih razloga neugodnih mirisa u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz sustava javne odvodnje. Sustav interne odvodnje izveden je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njemu ugrađene odzrake za odzračivanje odvoda tako da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene kapom te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada i tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone kod kojih je zatvor vodom osiguran potapanjem pod vodu.

Primjer 1.  Javna odvodnja aglomeracije Klimno - Šilo

Početkom rada novoizgrađenog sustava javne odvodnje aglomeracije Klimno-Šilo suočili smo se s pojavom neugodnih mirisa na više lokacija, nastalih uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzroci su iskorištenost mreže, karakteristike sustava i upuštenih otpadnih voda.
Kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa iz sustava, ispire se kanalizacijski cjevovod, na crpnim stanicama Čižići, Klimno i Šilo se koriste posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji, a na pojedinim lokacijama izrađene su odzrake s aktivnim ugljenom, ugrađeni suhi kemijski filteri ili biofilteri za pročišćavanje zraka.

Primjer 2. Javna odvodnja aglomeracije Malinska - Njivice

Neugodni mirisi na više lokacija pojavili su se i početkom rada novoizgrađenog sustava javne odvodnje u naseljima Porat i Vantačići koja pripadaju aglomeraciji Malinska- Njivice.
Problem je većinom riješen ispiranjem kanalizacijskih cjevovoda, ugradnjom suhih kemijskih filtera za pročišćivanje zraka u Portu i Vantačićima,  gdje je ugrađen i biofilter s istom namjenom te primjenom aktivnog ugljena za odzračivanje kanalizacije. U jesenskom razdoblju rješavat će se i ostale, sada neugodne dionice, ali možemo reći u puno manjoj mjeri nego na početku svojeg rada.